Består av...

1. Sjå på dei 4 bileta.

2. Kva for eit tal viser figuren?

3. Kva for eit tal viser figuren?

4. Kva for eit tal viser figuren?

5. Kva for eit tal viser figuren?

6. Kva for eit tal viser figuren?

7. Kva for eit tal viser figuren?

8. Kva for eit tal viser figuren?

9. Kva for eit tal viser figuren?

10. Kva for eit tal viser figuren?

11. Kva for eit tal viser figuren?

12. Kva for eit tal viser figuren?

13. Kva for eit tal viser figuren?

14. Kva for eit tal viser figuren?

15. Kor mykje pengar er det til saman?

16. Kor mykje pengar er det til saman?

17. Kor mykje pengar er det til saman?

18. Kor mykje manglar det?

19. Kor mykje manglar det?

20. Kor mykje manglar det?

1. Vel ei leike til jenta frå bladet.

2. Rekn ut.

3. Rekn ut.

4. Rekn ut.
`

5. Rekn ut.

6. Rekn ut.

7. Rekn ut.

8. Rekn ut.

9. Rekn ut.

10. Rekn ut.

11. Rekn ut.

12. Rekn ut.

13. Kor mykje kortare er Näsinneula-tårnet enn Eiffeltårnet?

14. Kor mykje kortare er Näsinneula-tårnet enn Petronas-tårna?

15. Kor mykje kortare er Näsinneula-tårnet enn Asia Plaza?

16. Kor mykje høgare er Petronas-tårna (450 m) enn Näsinneula-tårnet (168 m) og Kheopspyramiden (139 m) til saman?

17. Kor mykje høgare er CN-tårnet (553 m) enn Eiffeltårnet (320 m) og Näsinneula-tårnet (168 m) til saman?

18. Rekn ut.

19. Rekn ut.

1. Sjå på bileta for å lære meir om kilogram.

2. Vel rett vekt for kvar ting.

3. Vel rett vekt for kvar ting.

4. Vel rett vekt for kvar ting.

5. Vel rett vekt for kvar ting.

6. Denne tilhengaren kan bere 450 kg.

7. Kor mykje veg leikene?

8. Kor mykje veg leikene?

9. Ein sebra veg 340 kg, ei antilope veg 280 kg og ein sjiraff veg 650 kg.

10. Ein sebra veg 340 kg, ei antilope veg 280 kg og ein sjiraff veg 650 kg.

11. Ein sebra veg 340 kg, ei antilope veg 280 kg og ein sjiraff veg 650 kg.

12. Ein sebra veg 340 kg, ei antilope veg 280 kg og ein sjiraff veg 650 kg.

13. Kor mange fleire kilogram veg far enn mor?

14. Kor mange fleire kilogram veg Liam enn Lukas?

15. Kor mange fleire kilogram
veg far enn gutane til saman?

16. Fyll ut:  eller .

17. Fyll ut:  eller .

18. Rekn ut.