Består av...

1. Klikk på boksane for å bli kjend med talet 20.

2. Rekn ut.

3. Rekn ut.

4. Rekn ut.

5. Rekn ut.

6. Lag reknestykket.

7. Lag reknestykket.

8. Lag reknestykket.

9. Lag reknestykket.

10. Lag reknestykket.

11. Lag reknestykket.

12. Lag reknestykket.

13. Lag reknestykket.

14. Kor mange er oppetne?

15. Rekn ut.

16. Rekn ut.

17. Rekn ut.