Er endel av......

4.05. Subtraksjon fra 15, 16, 17 og 18 med tiere og enere