Er endel av......

4.02. Subtraksjon fra 16 til 20 - med telling