Er endel av......

4.01. Addisjon og subtraksjon 0–5