Er endel av......

6.01. Addisjon og subtraksjon med tre ledd