Er endel av......

5.10. Det første leddet mangler