D'accord!

 

D’accord! er et franskkurs for tenåringer fra begynner- til middels nivå. Kurset består av varierte interaktive oppgaver med fokus på de språklige ferdighetene. Tekstene er hentet fra tenåringers verden og inviterer til diskusjon og engasjement.

 

D’accord! gir solid og grundig grammatikk- og vokabulartrening.


• Nettbasert franskkurs
• Dekker nivåene A1, A2 og B1
• 26 interaktive leksjoner og 26 tester
• 300 ord på hvert nivå i verktøyet for glosetrening
• Uttaletrening
• Verktøy for grammatikktrening med 100 forklarende animasjoner
• Språkspill

 

D’accord! kan stå på egne ben, eller fungere som et supplement til andre læreverk

 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy