Universell Naturfag Ungdom

 
Universell Naturfag Ungdom gir elevene kunnskap om naturfag gjennom utforskende oppgaver, eksperimenter og spennende simuleringer. Læremidlet består av et tavleverktøy med innhold for interaktive tavler i tillegg til en omfattende elevressurs.
 


 

I MEDIA: Anders Kallevik sammen med elevene sine ved Olsvik skole. Arkivfoto: Marit Hommedal
Klikk på bildet for å laste ned artikkelen (PDF).
• Personlige læremidler på Internett
• Alt fagstoff presenteres i animasjoner
• Læring gjennom interaktive simuleringer og spill
• Varierte interaktive oppgaver
• Veiledende tilbakemeldinger
• 80 opplegg for interaktive tavler

Med Universell Naturfag Tavle får du alle ressurser du trenger til den interaktive tavlen samlet på ett sted. Etter dine felles gjennomganger, jobber elevene med fagstoffet selv. De mange animasjonene levendegjør og visualiserer vanskelig tilgjengelig fagstoff. Elevene gjør eksperimenter som ellers er vanskelige eller umulige å gjennomføre på skolen.

Universell Naturfag Ungdom er tilpasset læreplanmålene for ungdomstrinnet.
 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy