Ungdomstrinn

 

Omvendt undervisning med Matematikk 8-10 eller Naturfag 8-10
Ordimellom for en interaktiv og inspirerende gjennomgang av norskfaget.
Allright! vårt mest populære læremiddel for å lære engelsk på ungdomstrinnet. 
Tysk eller fransk med de selvinstruerende læremidlene Na Klar! og D’Accord!
mSkills - 
er en omfattende lærebase i grammatikk- og vokabulartrening fra A1 til C2.