Detaljer om læremiddelet

Læremidlet inneholder ressurser.

  Hjemmesiden > Kunnskap.no

Jeg vil vite mer om læremidlet


Utforsk læremidlene...
Kategorier
Om læremidlet
Kompetansemål nedbrutt - KL06
Vis:     30 | 60 | 90 Sorter med:     Tittel | Type
Ressurser: 1 – 30 Totalt: 873
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
  Kapittel
001. Plassverdisystemet - hele tall
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
002. Sammenligne to hele tall
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
003. Partall og oddetall
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
004. Runde av heltall
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
005. Hva er brøk?
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
006. Å utvide brøker
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
007. Å forkorte brøker
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
008. Sammenligne brøker
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
009. Prosent
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
010. Negative tall
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
011. Negative tall - økning og minking
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
012. Desimaltall - fra brøk til tideler
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
013. Desimaltall og hundredeler
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
014. Desimaltall på tallinjen
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
015. Nabotall og desimaltall på tallinjen
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
016. Sammenligne desimaltall
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
017. Positive og negative desimaltall
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
018. Runde av desimaltall
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
019. Tierpotens og standardform
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
020. Skriftlig addisjon flere ledd
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
021. Skriftlig addisjon uten minne
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
022. Skriftlig addisjon med minne
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
023. Skriftlig subtraksjon uten veksling
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
024. Subtraksjon med vekslinger
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
025. Addisjon og subtraksjon av brøker med like nevnere
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
026. Multiplikasjon - hoderegning med 2-5
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
027. Multiplikasjon - hoderegning med 6
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
028. Multiplikasjon med 6 - tekstoppgaver
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
   
 
  Kapittel
029. Multiplikasjon - hoderegning med 7
Spill av
  Mine kjøpte læremidler      Kapittel
030. Multiplikasjon med 7 - tekstoppgaver
Spill av
  Mine kjøpte læremidler   
 
Ressurser: 1 – 30 Totalt: 873
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy