Låse opp læremidlene...
Med en årlig skolelisens vil alle lærerne og elevene på skolen din få tilgang til læremidlene. Avtalen løper automatisk hvert år med utgangspunkt i bestillingsdatoen med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse innen en måned før avtalen fornyes.

Norsk som andrespråk:
Lisenser og bøker i NorskPluss-serien kjøpes i egen nettbutikk.
Klikk her for å bestille.
Ungdomstrinn
Matematikk
Årlig lisens
mer Universell Matematikk Ungdom

Læremidlet inneholder 3416 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 7500.00 kr + MVA
Naturfag
Årlig lisens
mer Universell Naturfag Ungdom

Læremidlet inneholder 1889 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 7500.00 kr + MVA
Norsk
Årlig lisens
mer Ordimellom (bm)

Læremidlet inneholder 1130 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 3000.00 kr + MVA
mer Ordimellom (nn)

Læremidlet inneholder 1150 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 3000.00 kr + MVA
Engelsk
Årlig lisens
mer All Right!

Læremidlet inneholder 581 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 3000.00 kr + MVA
mer In Use

Læremidlet inneholder 1647 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 5500.00 kr + MVA
mer mSkills

Læremidlet inneholder 240 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 3000.00 kr + MVA
mer Skills

Læremidlet inneholder 1921 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 3000.00 kr + MVA
Tysk
Årlig lisens
mer Na klar!

Læremidlet inneholder 580 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 2500.00 kr + MVA
Fransk
Årlig lisens
mer D’accord!

Læremidlet inneholder 735 ressurser.

Lisens for: 23.03.2020
Pris: 2500.00 kr + MVA
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy