04.06.2014   Trener følelser med Trollord

Trener følelser med Trollord

«Følelsesladde» oppgaver i ny film om spesialundervisning.

Læreren veileder to av sine elever ved Skranevatnet skole mens de jobber med "Steg for steg" i Trollord.

I den helt nye videoen, spilt inn ved Skranevatnet skole i Bergen, trener elevene blant annet på å uttrykke følelser. Gjennom miming av ansiktsuttrykk og kroppsspråk, får elevene trening i å sette ord på hva det vil si å utrykke blant annet sinne, glede og kjedsomhet.

– Dette er en av de oppgavene som også sosiallæreren vår ved skolen har anbefalt. Vi har flere elever hos oss som har utbytte av disse øvelsene, sier Trude Eide Haugen i et tidligere intervju.

Leker med ord

I videoen kan du også se elevene arbeide med sammensatte oppgaver. Elevene får instrukser og må huske lengre handlingssekvenser. En bok skal eksempelvis legges på hylla før blomstervasen plasseres på bordet.

– Når elevene jobber med OrdLeker trener de ferdigheter i konsentrasjon. De får trening i å ta i mot beskjeder og å utføre dem. Samtidig som de trener ord og begreper, sier Haugen.

Les mer om det nye læremidlet for spesialundervisning

 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy